II° impero  1840 Orologio Impero marmo

Impero 2Impero 3II° impero  1840 Orologio Impero marmo